Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Gullspångs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Info Gullspångs kommun, Gullspång municipality

Tack för din e-post!

 

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Har du ställt frågor återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till Gullspångs kommun allmän handling.

Det innebär att allmänhet och media normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

När du skickar e-post lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå
dig.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter [1]här

Har du frågor eller invändningar mot vår behandling av dina
personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 0506-362 83
eller via e-post [Gullspångs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

 

Med vänliga hälsningar

Gullspångs kommun, Kommunledningskontoret

 

Detta e-postmeddelande kan inte besvaras.

_____________________________________________________________________________

Thank you for your e-mail!

 

We read incoming e-mail every work day. 

We will get back to you as soon as possible with answers to any questions.

All mail to Gullspångs kommun is public by principle.

When you send email, your personal information is stored in order for us
to reach you.

Learn more about how we treat your personal information [2]here. If you
have any

questions or objections to our processing of your personal information,
please contact

us on phone 0506-362 83 or by e-mail [Gullspångs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

 

Best regards

Gullspångs kommun, Kommunledningskontoret

 

This return address cannot be replied to.

 

References

Visible links
1. https://gullspang.se/Gullspangs-kommun/K...
2. https://toreboda.se/Toreboda-kommun/Komm...

Viktoria Tropp, Gullspång municipality

4 Attachments

Översänder här handlingar enligt begäran.

 

Vänligen

 

Viktoria Tropp

Nämndsekreterare

 

Gullspångs kommun

Kommunledningskontoret

Postadress: Box 100 542 21 Mariestad

Besöksadress: Torggatan 19 Hova

Telefon: 0506-362 82

Växel: 0506-360 00

[1][e-postadress]

[2]www.gullspang.se

 

[3]Logga till e-postsignatur

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.gullspang.se/