Till Älvdalens kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kontaktcenter, Älvdalen Municipality

1 Attachment

Hej,

 

Älvdalens kommun har tagit emot ditt mejl.
Tack för att du har kontaktat oss.

 

 

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter

Telefon: 0251-313 00
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Besök oss på [1]Alvdalen.se

 

Inom Älvdalens kommun behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig
i olika sammanhang. Gå gärna in på [2]Älvdalens kommuns webbsida för att
läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Från: Mattias Axell <[Registrators #1939 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:50
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Älvdalens kommun
<[Älvdalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att den är säker. Läs
e-postadressen. Verkar den seriös?
Till Älvdalens kommun,
Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.
Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.
Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.
Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1939 e-postadress]
Är [Älvdalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Älvdalens kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.alvdalen.se/
2. https://alvdalen.se/kommun-och-politik/o...

Kristian Koivumäki, Älvdalen Municipality

3 Attachments

Hej

Bifogat finns investeringsplan samt driftbudget för 2022(-2024).

 

Vänliga hälsningar,

 

Kristian Koivumäki

Ekonomichef/ Ekonomijeåejvie

0251-311 88

 

 

Besök oss på [1]Alvdalen.se

 

Från: AK Funk Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 12:35
Till: Kristian Koivumäki <[e-postadress]>; Daniel
Estenberg <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022KC23781]

 

 

Från: Kontaktcenter <[2][Älvdalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 12:02
Till: AK Funk Registrator <[3][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022KC23781]

 

Från: Mattias Axell <[4][Registrators #1939 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:50
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Älvdalens kommun
<[5][Älvdalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att den är säker. Läs
e-postadressen. Verkar den seriös?

Till Älvdalens kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[6][Registrators #1939 e-postadress]

Är [7][Älvdalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Älvdalens kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[8][e-postadress]:

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. www.alvdalen.se
http://www.alvdalen.se/
2. mailto:[Älvdalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[Registrators #1939 e-postadress]
5. mailto:[Älvdalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #1939 e-postadress]
7. mailto:[Älvdalens kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers