Till Vårgårda kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Vårgårda kommun, Vårgårda municipalityTack för att du hör av dig till Vårgårda kommun.

 

Ditt ärende kommer vidarebefordras till ansvarig handläggare i kommunen.

 

Har du skickat en fråga eller synpunkt försöker vi att besvara den så fort
som möjligt.

 

För information om Vårgårda kommuns personuppgiftsbehandling se: 

[1]https://www.vargarda.se/medborgare/kommu...

Vi hoppas att du får en fortsatt bra dag!

 

Registrator

E-post: [2][e-postadress]

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.vargarda.se/medborgare/kommu...
2. mailto:[e-postadress]

Hanna Larsson, Vårgårda municipality

3 Attachments

Hej,

 

Här kommer underlaget enligt förfrågan för Vårgårda kommun.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Hanna Larsson

 

Controller

Vårgårda och Herrljunga kommun

Tfn: 0322-60 06 22

e-post: [1][e-postadress]

 

 

När du skickar e-post till Vårgårda och Herrljunga kommuner behandlar vi
dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
[2]www.vargarda.se/personuppgifter  [3]www.herrljunga.se/personuppgifter

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Vårgårda kommun <[4][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 09:09
Till: Ekonomisupport <[5][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[6][Registrators #1935 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 21:42
Till: Vårgårda kommun <[7][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på
länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.

Till Vårgårda kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][Registrators #1935 e-postadress]

Är [9][Vårgårda kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Vårgårda kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. file:///tmp/www.vargarda.se/personuppgifter
3. http://www.herrljunga.se/personuppgifter
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #1935 e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Registrators #1935 e-postadress]
9. mailto:[Vårgårda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers