Till Värmdö kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Värmdö kommun, Värmdö municipality

1 Attachment

Hej!

 

Tack för att du har hört av dig till oss! Ditt ärende har fått
ärendenummer [2022SC115052]

Vi kommer höra av oss till dig på de kontaktuppgifter du lämnat så snart
som möjligt men senast inom 2 arbetsdagar.

Om du önskar återkoppla i ärendet, behåll ärendenumret i ämnesraden när du
mailar eller ha det redo om du kontaktar oss på annat sätt.

  

Med vänlig hälsning

Värmdö kommun

 

Skogsbovägen 9-11

134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08-570 470 00

[1][Värmdö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

 

 

All skriftlig kommunikation med Värmdö kommun – e-post, vanlig post eller
fax – blir allmän handling som kan komma att begäras ut. Innehåller
kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med
gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av
personuppgifter vid din typ av ärende på varmdo.se under rubriken
personuppgiftsbehandling.
Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta
vårt dataskyddsombud [2][e-postadress]. Vid klagomål kan du
även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) –
[3]https://www.imy.se

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

I princip all skriftlig kommunikation med Värmdö kommun blir allmän
handling blir allmän handling som kan komma att begäras ut. Innehåller
kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med
gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av
personuppgifter vid din typ av ärende på [4]varmdo.se/personuppgifter

Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta
vårt dataskyddsombud [5][e-postadress] Vid klagomål kan du även
vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten,

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

I princip all skriftlig kommunikation med Värmdö kommun blir allmän
handling som kan komma att begäras ut. Innehåller kommunikationen
personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med gällande
lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av personuppgifter
vid din typ av ärende på [6]varmdo.se/personuppgifter

Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta
vårt dataskyddsombud [7][e-postadress] Vid klagomål kan du även
vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, [8]www.imy.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

References

Visible links
1. mailto:[Värmdö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.imy.se/
4. https://varmdo.se/personuppgifter
5. mailto:[e-postadress]
6. https://varmdo.se/personuppgifter
7. mailto:[e-postadress]
8. https://www.imy.se/

Till Värmdö kommun,

Jag har fortfarande inte fått återkoppling ang. min begäran om allmän handling som skickades 15 aug 2022. Här finns den: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Värmdö kommun, Värmdö municipality

2 Attachments

Hej,

 

Jag ber om ursäkt över att detta ärende inte har besvarats. Bifogat finner
du de tabeller från budgetdokumentet som vi har i xls.

 

 

Behåll ärendenumret i ämnesraden vid din kontakt med oss.

 

Med vänlig hälsning

 

Madeleine Dovrén

Värmdö kommun

Skogsbovägen 9-11

134 81 Gustavsberg

Telefon: 08-570 470 00

[Värmdö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

varmdo.se

 

 

 

 

All skriftlig kommunikation med Värmdö kommun – e-post, vanlig post eller
fax – blir allmän handling som kan komma att begäras ut. Innehåller
kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i enlighet med
gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för hantering av
personuppgifter vid din typ av ärende på [1]varmdo.se under
rubriken personuppgiftsbehandling.
Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras så kontakta
vårt dataskyddsombud [2][e-postadress]. Vid klagomål kan du
även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) –
[3]https://www.imy.se

 

 

 

 

Från: Mattias Axell <[Registrators #1932 e-postadress]>
Skickat: den 28 augusti 2022 19:20
Till: Värmdö kommun <[Värmdö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget
och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
OBS: Detta mail är ej från en medarbetare i Värmdö Kommun, var extra
varsam innan du öppnar länkar och filer.
Till Värmdö kommun,
Jag har fortfarande inte fått återkoppling ang. min begäran om allmän
handling som skickades 15 aug 2022. Här finns den:
https://handlingar.se/sv/request/budget_...
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell

show quoted sections