Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Uppvidinge kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Uppvidinge-Receptionen, Uppvidinge kommun

Uppvidinge kommun har tagit emot ditt meddelande. Ditt ärende kommer
skickas vidare till berörd myndighet inom kommunen.

Nästan all e-post till myndigheter blir en allmän handling. Det innebär
att vem som helst har rätt att begära ut handlingen. Det är ovanligt att
uppgifter i en allmän handling skyddas av sekretess.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR). Den myndighet som behandlar ditt ärende är personuppgiftsansvarig.
Uppvidinge har ett Dataskyddsombud som nås på [e-postadress]
samt växelnr 0481- 450 00. Mer information finns kommunens [1]hemsida.

Observera att detta meddelande inte går att svara på.

References

Visible links
1. https://www.uppvidinge.se/kommun-och-pol...

Silja Savela, Uppvidinge kommun

2 Attachments

Hej, bifogar Uppvidinge kommuns budget 2022 och verksamhetsplan 2023 –
2024. Av den framgår både drift- och investeringsbudget.

 

Med vänliga hälsningar

 

Silja Savela

Ekonomichef

Telefon: 0474-470 14

 

Uppvidinge kommun

Kyrkbacken, Box 59, 364 21 Åseda 

Växel: 0474-470 00  |  [1]uppvidinge.se  

Läs om hur Uppvidinge kommun behandlar personuppgifter:
[2]uppvidinge.se/gdpr

 

Från: Mattias Axell <[3][Registrators #1918 e-postadress]>

Skickat: den 15 augusti 2022 21:11

Till: Uppvidinge-Receptionen <[4][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Observera – Det här kommer från en extern avsändare, var försiktig med att
klicka på länkar och bifogade filer.

 

Till Uppvidinge kommun,

 

 

 

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

 

 

 

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

 

 

 

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

 

 

 

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

 

 

 

Tack på förhand!

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Mattias Axell

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[5][Registrators #1918 e-postadress]

 

 

 

Är [6][Uppvidinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Uppvidinge kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:

 

[8]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[9]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
2. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
3. mailto:[Registrators #1918 e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #1918 e-postadress]
6. mailto:[Uppvidinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
9. https://eur01.safelinks.protection.outlo...