Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Tidaholms kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Tidaholms Kommun, Tidaholm Municipality

 

 

Tidaholms kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer
vi till dig så snart som möjligt. I princip blir all post till kommunen
allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier
normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Detta meddelande går inte att svara på.

Tidaholms kommun

vxl. 0502-60 60 00, Org.nr: 212000-1736
Besöksadress: Torggatan 26A, 522 83 Tidaholm

[1]www.tidaholm.se

 

 När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina
personuppgifter.
För mer information hur Tidaholms kommun hanterar personuppgifter se
[2]tidaholm.se/personuppgifter

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.tidaholm.se/
2. http://www.tidaholm.se/personuppgifter

Anna Johansson, Tidaholm Municipality

Hej Mattias,

Kommunens budget för 2022 samt plan inför kommande år hittar du i dokumentet strategisk plan och budget, se länk nedan

https://www.tidaholm.se/kommun--politik/...

Välkommen att höra av dig om frågor.

Vänliga hälsningar
Anna

Anna Johansson
Controller
Kommunledningsförvaltningen
0502-60 60 09

------------------------------------------
Tidaholms kommun
Kontaktcenter tel. 0502-60 60 00
Org.nr: 212000-1736

www.tidaholm.se
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter? Låt oss veta på tidaholm.se/synpunkter
När du kommunicerar med Tidaholms kommun behandlar vi dina personuppgifter, se tidaholm.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1897 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:45
Till: Tidaholms Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Tidaholms kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1897 e-postadress]

Är [Tidaholms kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Tidaholms kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

show quoted sections