Till Vindelns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Vindelns kommun myndighetsmail, The municipality of Vindel

Hej,

Vi har mottagit ditt meddelande.

 

Vår eport kontrolleras måndag - fredag, helgfri vardag, mellan kl 09.00 -
16.00.

 

För brådskande ärenden, vänligen kontakta oss på 0933-140 00.

 

 

Med vänlig hälsning,

Nämndsadministrationen

[1][Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] | 0933-140 00 

 

 

Postadress: 922 81 Vindeln

Besöksadress: Kommunalhusvägen 11
Webbplats: [2]www.vindeln.se

[3]Här kan du läsa om hur Vindelns kommun behandlar dina personuppgifter

 

[4]Broschyr om Vindelns kommun

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.vindeln.se/
3. https://www.vindeln.se/?id=12526
4. http://www.sebroschyr.se/vindelns-kommun...

ekonomi, The municipality of Vindel

1 Attachment

Hej,

I bifogad fil finner Ni drifts- och investeringsbudget för år 2022 för Vindelns kommun.

Med vänlig hälsning,

Evelina Råberg
Ekonom
[e-postadress] | 0933-140 00

Postadress: 922 81 Vindeln
Besöksadress: Kommunalhusvägen 11
Webbplats: www.vindeln.se
Broschyr om Vindelns kommun

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1895 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:41
Till: Vindelns kommun myndighetsmail <[Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Vindelns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1895 e-postadress]

Är [Vindelns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vindelns kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------