Till Svalövs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Svalövs kommun, Svalöv municipality

Detta är en automatisk bekräftelse på att Svalövs kommun har mottagit din e-post.

Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag. Om ditt ärende föranleder hantering kommer vi att återkomma till dig så snart som möjligt.

Du kan också nå oss på kommunens växel: 0418-47 50 00

I regel är post som inkommer till Svalövs kommun en allmän handling.
När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur kommunen handskas med och behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.
https://www.svalov.se/personuppgifter

Med vänliga hälsningar
Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
https://www.svalov.se
Så här behandlar Svalövs kommun dina personuppgifter.
När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har https://www.svalov.se/personuppgifter.

Till Svalövs kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Svalövs kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga sedan jag skickade begäran 15 aug 2022.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Svalövs kommun, Svalöv municipality

Detta är en automatisk bekräftelse på att Svalövs kommun har mottagit din e-post.

Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag. Om ditt ärende föranleder hantering kommer vi att återkomma till dig så snart som möjligt.

Du kan också nå oss på kommunens växel: 0418-47 50 00

I regel är post som inkommer till Svalövs kommun en allmän handling.
När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur kommunen handskas med och behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.
https://www.svalov.se/personuppgifter

Med vänliga hälsningar
Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
https://www.svalov.se
Så här behandlar Svalövs kommun dina personuppgifter.
När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har https://www.svalov.se/personuppgifter.

Louise Linde, Svalöv municipality

1 Attachment

Hej!
Bifogat finns budget 2022 i excel på kontonivå. Jag har vidarebefordrat
ditt mail till Justitiekanslern.
Med vänliga hälsningar
Louise Linde
Enhetschef kansli
Svalövs kommun
Kommunledningskontoret, Administrativa avdelningen
0418-47 50 37
[e-postadress]
Så här behandlar Svalövs kommun dina personuppgifter.
När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter.
[1]Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du
har.
>>> Mattias Axell <[Registrators #1888 e-postadress]> 2022-08-29
15:01 >>>
Till Svalövs kommun,
Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex.
Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna
handlingar.
Jag skriver för att begära en intern granskning av Svalövs kommuns
hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen
- 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.
Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga sedan jag skickade begäran
15 aug 2022.
En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns
tillgänglig på Internet via den här adressen:
[2]https://handlingar.se/sv/request/budget_...
Med vänlig hälsning,
Mattias Axell
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1888 e-postadress]
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.svalov.se/personuppgifter
2. https://handlingar.se/sv/request/budget_...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers

Registrator Justitiekanslern,

Hej,

Du har i ditt e-postmeddelande nedan hänvisat till en länk. Justitiekanslern öppnar av datasäkerhetsskäl inte sådana länkar. Du bör därför bifoga de dokument som du vill hänvisa till i exempelvis ett e-postmeddelande eller skicka in dokumenten per post.

Justitiekanslern emotser eventuell komplettering senast den 23 september 2022. Ärendet kan därefter komma att avslutas på befintligt underlag.

Med vänlig hälsning

Klara Högström
Föredragande
Justitiekanslern
• Växel: 010 – 475 93 00 • Postadress: Justitiekanslern, Box 2308, 103 17 STOCKHOLM •

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1888 e-postadress]>
Skickat: den 29 augusti 2022 15:01
Till: Svalövs kommun <[Svalövs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Svalövs kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Svalövs kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga sedan jag skickade begäran 15 aug 2022.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1888 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------