Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Staffanstorps kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Line Axelsson, Staffanstorps municipality

Hej!

 

Ni hittar efterfrågad information på bifogad länk.

 

[1]https://staffanstorp.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning

 

Line Axelsson

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelseförvaltningen

Staffanstorps Kommun

046 – 25 11 88

[2][e-postadress]

[3]www.staffansstorp.se

 

Läs vår broschyr om kommunen [4]här

 

Information: All e-post som inkommer till myndigheten är allmän handling
och kan begäras ut av allmänheten i enlighet med offentlighetsprincipen.

Staffanstorps kommun skickar huvudsakligen inte personuppgifter över
e-post då det är förenat med en säkerhetsrisk. Vi gör vårt yttersta för
att begränsa risken när vi väl mottagit känsliga personuppgifter över
e-post, t.ex. genom att flytta uppgifterna från e-post till en säkrare
lagringsyta.

 

[5]Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 

 

References

Visible links
1. https://staffanstorp.se/kommun-och-polit...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.staffansstorp.se/
4. https://staffanstorp.se/wp-content/uploa...
5. https://staffanstorp.se/kommun-och-polit...