Till Sotenäs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Info - Sotenäs kommun, Sotenäs municipality

Hej,

Sotenäs kommun har tagit emot din e-post.

Gäller ditt ärende en felanmälan så anmäl gärna direkt i vårt
felanmälningssystem som du hittar genom att klicka på den här länken:
https://www.sotenas.se/byggabomiljo/fela...

Har du frågor är du välkommen att ringa till oss på 0523-66 40 00.

Med vänliga hälsningar

Kansliavdelningen

Petra Hassellöv, Sotenäs municipality

2 Attachments

Hej!

Bifogar driftbudget per konto och investeringsbudget per projekt. Bifogar även tillhörande kodplan för att du ska kunna tolka informationen i filen.

Återkom om du efterfrågar annan information än den som finns i bifogad fil.

Med vänliga hälsningar

Petra Hassellöv
Controller
Ekonomiavdelningen

Sotenäs kommun
456 80 Kungshamn | Vxl. +46 523 66 40 00 | Tfn. +46 523 66 45 64 | [e-postadress] | www.sotenas.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1878 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:12
Till: Info - Sotenäs kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1878 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Sotenäs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1878 e-postadress]

Är [Sotenäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sotenäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.<https://sotenas.se/kommunpolitik/arenden...>

Info - Sotenäs kommun, Sotenäs municipality

2 Attachments

Hej!

Bifogar driftbudget per konto och investeringsbudget per projekt. Bifogar även tillhörande kodplan för att du ska kunna tolka informationen i filen.

Återkom om du efterfrågar annan information än den som finns i bifogad fil.

Med vänliga hälsningar

Petra Hassellöv
Controller
Ekonomiavdelningen

Sotenäs kommun
456 80 Kungshamn | Vxl. +46 523 66 40 00 | Tfn. +46 523 66 45 64 | [e-postadress] | https://eur02.safelinks.protection.outlo...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1878 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:12
Till: Info - Sotenäs kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1878 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Sotenäs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1878 e-postadress]

Är [Sotenäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sotenäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------