Till Skövde kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

5 Attachments

[1]Skövde kommun
Tack för att du kontaktar oss!

Detta är en bekräftelse på att vi tagit emot ditt meddelande. Vi gör
alltid vårt bästa för att du ska få återkoppling så snabbt som möjligt.
Med vänlig hälsning

Kontaktcenter
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202262448
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter
2022 i kalkylarksformat
Registreringsdatum
2022-08-15 klockan 20:02:34

Kontaktcenter
0500-49 80 00 Skövde kommun
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Detta meddelande är automatgenererat och kan ej
besvaras.
[3]Ett utskick från Skövde kommun [4]Ett utskick från Skövde kommun [5]Ett
utskick från Skövde kommun
Håll dig uppdaterad! Följ oss gärna på sociala medier!

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.facebook.se/skovdekommun
4. https://www.twitter.se/skovdekommun
5. https://www.instagram.se/skovdekommun

Kontaktcenter Skövde kommun, Skövde municipality

5 Attachments

[1]Skövde kommun
Nu återkommer vi till dig i ditt ärende

Hej Mattias!

Tack för att du hör av dig till oss gällande begäran av allmän handling.

Skövde Kommuns Kontaktcenter har tagit emot informationen och bedömt att
ärendet behöver besvaras av ansvarig avdelning.

Vidarebefordrar ditt ärende till berörd enhet för fortsatt hantering och
återkoppling efter sekretessbedömning.

Avgift kan tas ut med stöd av bestämmelserna i kommunfullmäktiges
tillämpning av avgiftsförordningen.

Önskar dig en fin dag!

Vänligen,
Kajsa Ahl
Kommunvägledare

Kontaktcenter
Sektor styrning och verksamhetsstöd
Skövde kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KCS202262448
Ämne
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter
2022 i kalkylarksformat
Registreringsdatum
2022-08-15 klockan 20:02:34

Kontaktcenter
0500-49 80 00 Skövde kommun
[2][Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] Fredsgatan 4
541 83 Skövde
Detta meddelande är automatgenererat och kan ej
besvaras.
[3]Ett utskick från Skövde kommun [4]Ett utskick från Skövde kommun [5]Ett
utskick från Skövde kommun
Håll dig uppdaterad! Följ oss gärna på sociala medier!

References

Visible links
2. mailto:[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.facebook.se/skovdekommun
4. https://www.twitter.se/skovdekommun
5. https://www.instagram.se/skovdekommun

SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen, Skövde municipality

2 Attachments

Hej Mattias, här kommer svar på din begäran om allmänna handlingar. Se bifogade filer samt denna länk:

https://skovde.se/globalassets/kommunoch...

Med vänliga hälsningar

Marie Nylén 
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd
Enhet demokratistöd
Skövde kommun 
541 83 Skövde 
Direkt telefon 0500-49 74 42 
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00 

www.skovde.se 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1873 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 20:02
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Skövde kommun <[Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Skövde kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1873 e-postadress]

Är [Skövde kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Skövde kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------