Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Skurups kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Susanne Börjesson, Skurup Municipality

3 Attachments

Hej Mattias,

 

Översänder Skurups kommuns budget 2022 enligt önskemål.

 

Dokumentet finns även på vår hemsida [1]www.skurup.se under Kommun och
demokrati/Kommunfakta/Budget och bokslut.

 

Mvh

Susanne Börjesson

 

Från: Kansli <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 15:43
Till: @Ekonomienheten <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[2][Registrators #1872 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 19:59
Till: Kansli <[3][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Skurups kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[4][Registrators #1872 e-postadress]

Är [5][Skurups kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Skurups kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [6][e-postadress]:

[7]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Detta e-postmeddelande har skickats utanför Skurups kommuns
organisation.
Klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer om ni är osäkra på
avsändaren eller innehållet i e-posten.

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Kansli
274 80 Skurup
[9][e-postadress]
[10]www.skurup.se
 
[11][IMG]
[12]Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Susanne Börjesson
Ekonom
274 80 Skurup
Telefon: 0411-53 60 17
[13][e-postadress]
[14]www.skurup.se
 
[15][IMG]
[16]Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.skurup.se/
2. mailto:[Registrators #1872 e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[Registrators #1872 e-postadress]
5. mailto:[Skurups kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/sv/change_request/...
8. https://handlingar.se/sv/help/officers
9. Click to send email to Kansli
mailto:[e-postadress]
10. http://www.skurup.se/
11. https://www.facebook.com/skurupskommun
12. https://www.skurup.se/kommun-och-politik...
13. Click to send email to Susanne Börjesson
mailto:[e-postadress]
14. http://www.skurup.se/
15. https://www.facebook.com/skurupskommun
16. https://www.skurup.se/kommun-och-politik...