Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Nykvarns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Servicecenter, Nykvarns municipality

1 Attachment

Hej Mattias,
tack för ditt email.
Jag har vidarebefordrat ditt email till ekonomiavdelningen som kan hjälpa
dig med din förfrågan.
Trevlig dag!
Med vänlig hälsning
 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Regina, vik. kommunvägledare
Nykvarns kommun, servicecenter
Besöksadress: Centrumvägen 24A, Nykvarn
Tel 08-555 010 00
Ordinarie öppettider
Måndag 08:00-18:00
Tisdag-torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-15:00
Vid större helger har vi avvikande öppettider.
>>> Mattias Axell <[Registrators #1845 e-postadress]> 2022-08-15
19:14 >>>
Till Nykvarns kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1845 e-postadress]

Är [Nykvarns kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Nykvarns kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[1]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------
[3]www.nykvarn.se

All skriftlig kommunikation med Nykvarns kommun – e-post, vanlig post,
sms, mms eller fax – blir allmän handling som kan komma att begäras ut.
Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i
enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för
hantering av på nykvarn.se under rubriken ”Så här behandlar kommunen
personuppgifter”. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter
hanteras så kontakta kommunens dataskyddsombud på följande adress.
[e-postadress].

Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten,
[4]www.imy.se

References

Visible links
1. https://handlingar.se/sv/change_request/...
2. https://handlingar.se/sv/help/officers
3. http://www.nykvarn.se/
4. http://www.imy.se/

Till Nykvarns kommun,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Nykvarns kommuns hantering av min begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen - 'Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat'.

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt och aktiviteter.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/budget_...

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Fredrik Rönnlycke Westermark, Nykvarns municipality

4 Attachments

Hej,
ert mail har fastnat i organisationen, därav förseningen med svaret.
Med vänlig hälsning
Fredrik Rönnlycke Westermark
Ekonomichef
Nykvarns kommun
Tel: 08-555  010 10
[1][e-postadress]
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn
Besöksadress: Centrumvägen 24 A
[2]www.nykvarn.se

www.nykvarn.se

All skriftlig kommunikation med Nykvarns kommun – e-post, vanlig post,
sms, mms eller fax – blir allmän handling som kan komma att begäras ut.
Innehåller kommunikationen personuppgifter kommer dessa hanteras i
enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vad som gäller för
hantering av på nykvarn.se under rubriken ”Så här behandlar kommunen
personuppgifter”. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter
hanteras så kontakta kommunens dataskyddsombud på följande adress.
[e-postadress].

Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten,
[3]www.imy.se

>>> Tomas Wennstam 2022-08-31 17:03 >>>
>>> Fredrik Rönnlycke Westermark 2022-08-31 16:53 >>>
Jag skulle vilja se ursprungsfrågan, har ni den så skicka gärna!
Med vänlig hälsning
Fredrik Rönnlycke Westermark
Ekonomichef
Nykvarns kommun
Tel: 08-555  010 10
[4][e-postadress]
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn
Besöksadress: Centrumvägen 24 A
[5]www.nykvarn.se

>>> Tomas Wennstam 2022-08-31 16:47 >>>
Det finns ju offentliga PDF dokument (se bifogat), men han ville ha det i
Excel, kan jag skicka ett BoP utdrag från detaljbudgeten?
Med vänliga hälsningar
Tomas Wennstam, Ekonom (vik)
[e-postadress]
08-555 01154
>>> Fredrik Rönnlycke Westermark 2022-08-31 13:30 >>>
Hej,
nej det ringer ingen klocka att jag sett den i flödet,
Med vänlig hälsning
Fredrik Rönnlycke Westermark
Ekonomichef
Nykvarns kommun
Tel: 08-555  010 10
[6][e-postadress]
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn
Besöksadress: Centrumvägen 24 A
[7]www.nykvarn.se

>>> ekonomi Nykvarn 2022-08-31 13:26 >>>
Hej, har någon av er fått denna förfrågan tidigare?   Om inte, tar ni
frågan? Fredrik-Tomas-Maria?
Mvh/Ekonomi

>>> 2022-08-30 kl. 10:37, skrev kommun <[e-postadress]>:
Hej,
Detta har inkommit men skickats till ekonomi, ser inte att vi på kansliet
har fått den.
Har inte kollat vem som jobbade då :)
Med vänlig hälsning
 
Merja Röntynen
Huvudregistrator
Kommunledningskontoret
Kansliavdelningen
08 555 010 04
E-post [8][e-postadress]
 
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn
Besöksadress: Centrumvägen 24 A

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.nykvarn.se/
3. http://www.imy.se/
4. mailto:[e-postadress]
5. http://www.nykvarn.se/
6. mailto:[e-postadress]
7. http://www.nykvarn.se/
8. mailto:[e-postadress]