Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Munkfors kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Munkfors, Kommun, Munkfors municipality

1 Attachment

Hej

Bifogar Munkfors kommuns budget 2022. Investeringsbudget finns långt bak i dokumentet.

Vänliga hälsningar 

Thony Liljemark
Kommunsekreterare
Munkfors kommun

Direkt: 0563-54 10 52
Växel: 0563-54 10 00
Besöksadress: Smedsgatan 16
Postadress: Box 13, 684 21 Munkfors

Webbplats | Facebook | Instagram | Broschyr

Dina personuppgifter är trygga hos oss
När du skickar mejl till oss registreras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla kraven i offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår webbplats. 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1834 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 18:53
Till: Munkfors, Kommun <[Munkfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Varning: Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför Munkfors-Organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Munkfors kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1834 e-postadress]

Är [Munkfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Munkfors kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------