Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Storfors kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Annette Olsson, Municipality of Storfors

3 Attachments

 • Attachment

  Bilaga 2 KF 2020 06 25 37 Investeringsbudget VA 2020 2022 64FD7B65 8D50 46DD 8401 D8BF3BD95DEB.pdf

  408K Download View as HTML

 • Attachment

  Bilaga 5 KF 2021 06 10 58 Budget 2022.pdf

  805K Download View as HTML

 • Attachment

  Bilaga 6 KF 2020 06 25 44 Revidering Investeringsbudget 5ECA8D32 65D6 4756 A936 B053DD9C4A38.pdf

  529K Download View as HTML

Hej Mattias,

Bifogat finner du budgetdokumenten för Storfors kommun.
Investeringsbudgeten tas för hel mandatperiod och är uppdelat dels på VA och dels på resterande kommunen och består av ett pdf-dokument per investeringsbudget.
Driftbudgeten består av endast ett pdf-dokument, det finns alltså ingen löptext till dokumentet.

Med vänlig hälsning
Annette Olsson
Ekonomichef
Storfors kommun
Telefon: 0550-65119
Besöksadress: Djupadalsgatan 20
Postadress: Box 1001, 688 29 Storfors
Hemsida: www.storfors.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: SF Ekonomi
Skickat: den 16 augusti 2022 08:34
Till: Annette Olsson <[e-postadress]>
Kopia: Pajo Vujic <[e-postadress]>; Andreas Böhlert Kruse <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: StorforsKommun
Skickat: den 16 augusti 2022 08:26
Till: SF Ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell [mailto:[Registrators #1821 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 18:32
Till: StorforsKommun <[Storfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Storfors kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1821 e-postadress]

Är [Storfors kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Storfors kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

________________________________
När du skickar mejl till oss registreras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och uppfylla kraven i offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på vår webbplats https://www.storfors.se