Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Motala kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Motala kommun, Motala municipality

1 Attachment

Tack för att du kontaktat oss!

 

Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.

Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 0141-22 50 00.

 

För att Motala kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt
meddelande kommer vi att behandla dina personuppgifter. Följ länken och
läs om hur Motala kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter
du har som registrerad. [1]Information om hur Motala kommun behandlar
personuppgifter

 

Med vänlig
hälsning                                                                                    

                                                       

Motala kommun                               

Drottninggatan 2, 591 35 Motala

Telefon: 0141-22 50 00

E-post: [Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Webb: wwww.motala.se 

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022MSC9092]
Ärendebeskrivning: Till Motala kommun, Jag vill begära ut verksamhetens
planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten. Finns handlingen
upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil
(.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som
ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller
presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand. Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna
ta del av villkoren innan utlämnadet sker. Finns budgeten publicerad i
kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte
hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen
dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det
finns i PDF. Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Mattias Axell
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1815 e-postadress] Är [Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Motala kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. https://www.motala.se/kommun-och-politik...

KS_KF, Motala municipality

1 Attachment

Hej !

 

Det finns inget sådant material som är en upprättad allmän handling.

Vår budget ligger på kommunens hemsida  [1]Budget 2022 (motala.se)

 

 

Med vänlig hälsning

Carin Elf

Registrator/nämndsekr

 

Motala kommun
Gemensam ledningsförvaltning

Administration

591 86 Motala
Besöksadress: Drottninggatan 2

Telefon: 0141-22 50 05
E-post: [2][e-postadress]
motala.se/kommun

Motala, den öppna, stolta och nyskapande sjöstaden!

 

 

 

Från: Motala kommun <[3][Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 08:23
Till: KS_KF <[4][e-postadress]>
Ämne: Angående ärende: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och
planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

 

Hej,

Här kommer ett ärende från servicecenter.

Med vänlig hälsning
Fredrik Ericsson
                                                                                

                                                       

Motala kommun                               

Drottninggatan 2, 591 35 Motala

Telefon: 0141-22 50 00

E-post: [5][Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Webb: wwww.motala.se 

 

 

Från: Mattias Axell <[6][Registrators #1815 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 18:22
Till: Motala kommun <[7][Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Motala kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[8][Registrators #1815 e-postadress]

Är [9][Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Motala kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:
[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.motala.se/media/uploads/Budg...
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #1815 e-postadress]
7. mailto:[Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #1815 e-postadress]
9. mailto:[Motala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers