Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Mariestads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Info Mariestads kommun, Municipality of Mariestad

Tack för din e-post!

 

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Har du ställt frågor återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till Mariestads kommun allmän handling.

Det innebär att allmänhet och media normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

När du skickar e-post lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå
dig.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter [1]här.

Har du frågor eller invändningar mot vår behandling av dina
personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 0501-75 50 00
eller via e-post [Mariestads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] 

 

Med vänliga hälsningar

Mariestads kommun, administrativa enheten

 

Detta e-postmeddelande kan inte besvaras.

_____________________________________________________________________________

Thank you for your e-mail!

 

We read incoming e-mail every work day. 

We will get back to you as soon as possible with answers to any questions.

All mail to Mariestads kommun is public by principle.

When you send email, your personal information is stored in order for us
to reach you.

Learn more about how we treat your personal information [2]here. If you
have any

questions or objections to our processing of your personal information,
please contact

us on phone 0501-75 50 00 or by e-mail [Mariestads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]  

 

Best regards

Mariestads kommun, administrativa enheten

 

This return address cannot be replied to.

References

Visible links
1. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/K...
2. https://mariestad.se/Mariestads-kommun/K...

Info Mariestads kommun, Municipality of Mariestad

Hej

Jag har vidarebefordrat ditt mejl till Mariestads kommuns ekonomiavdelning.
De kommer att återkoppla till dej.

Mvh
Anneli Bergqvist
Administrativ handläggare/ Nämndsekreterare

Mariestads kommun
Postadress 542 86 Mariestad
Besök Stadshuset Kyrkogatan 2
Telefon 0501-75 50 59
Växel 0501-75 50 00
[e-postadress]
www.mariestad.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1809 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 18:07
Till: Info Mariestads kommun <[Mariestads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Mariestads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1809 e-postadress]

Är [Mariestads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mariestads kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------
E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skr�ppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, , klicka p� l�nken f�r att rapportera det (https://portal.mailanyone.net/index.html...).

Anna Blanck, Municipality of Mariestad

1 Attachment

Hej!

Bifogar drift- och investeringsbudget enligt önskemål.

Med vänliga hälsningar
Anna Blanck
Controller

Mariestads kommun
542 86 Mariestad
Besök Stadshuset Kyrkogatan 2
Telefon 0501-75 52 07
Växel 0501-75 50 00
[e-postadress]
www.mariestad.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Info Mariestads kommun <[Mariestads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 08:00
Till: Ekonomi Mariestad <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1809 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 18:07
Till: Info Mariestads kommun <[Mariestads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Mariestads kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1809 e-postadress]

Är [Mariestads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mariestads kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------
E-postmeddelandet har skannats i MTG ITs skr�ppostfilter. Om du tycker att detta mail skulle blivit stoppat, , klicka p� l�nken f�r att rapportera det (https://portal.mailanyone.net/index.html...).