Till Lunds kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Lunds kommun, The municipality of Lund

Hej!
Tack för ditt mejl. Vi har tagit emot din fråga och återkommer till dig så
snart som möjligt.

Vi besvarar frågor måndag – torsdag kl. 8.00 – 17.00 samt fredagar kl.
08.00 - 16.00.

Om ditt ärende är akut är du välkommen att ringa oss på 046-359 50 00
eller besöka vår webbplats:
[1]Journummer i Lunds kommun

I våra e-tjänster på lund.se kan du lösa de flesta av dina ärenden när det
passar dig!

Vänliga hälsningar

Medborgarcenter

Lunds kommun
Telefon: 046-359 50 00
E-post: [2][Lunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webbplats: [3]www.lund.se

 

 

References

Visible links
1. https://lund.se/kontakt/akut-hjalp-akut-...
2. mailto:[Lunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.lund.se/

Lunds kommun, The municipality of Lund

Hej Mattias!

 

Tack för att du hör av dig till oss på Lunds kommun!

 

Jag har vidarebefordrat ditt mejl till kommunkontoret, som kommer att
svara dig. Du kan skriva direkt till [1][e-postadress] om du har
frågor kring ditt ärende.

 

Om du har några andra frågor får du gärna höra av dig till oss på
medborgarcenter igen!

 

Ha en fin dag!

 

Vänliga hälsningar

 

Marie

Samhällsvägledare

Medborgarcenter, Lunds kommun
Besöksadress: Brotorget 1
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00
www.lund.se
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

  

 

Från: Mattias Axell <[Registrators #1803 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:56
Till: Lunds kommun <[Lunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Patrik Persson, The municipality of Lund

1 Attachment

Hej,

 

I nedan länk finner du själva budgetdokumentet för Lunds kommun 2022
benämnd, Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2022-2024.

[1]Ekonomi och verksamhetsplan | Lunds kommun

 

Diverse kalkylunderlag i excelformat finns sammanfattade i bifogat
dokument som också överensstämmer med av kommunfullmäktige beslutad budget
för 2022-2024. Det är denna fil som politiken tillhandahåller av
tjänstepersoner för att i gulmarkerade fält lägga sina förslag på budget
för kommande år.

 

Excelfilen består av 5 flikar:

• Budgetramar: Preliminära ramförslag per nämnd med utgångspunkt från
EVP 2021-2023 plus kända förändringar samt plats för simuleringar.
• Budgetresultat: Resultat per år för Lunds kommun totalt som tar hänsyn
till de simuleringar som görs.
• Investeringsplan: Kommunkontorets underlag till investeringsplan
2022-2026 på objektsnivå.

 

Hoppas detta svarar på din frågeställning. Återkom annars.

 

Med vänliga hälsningar

Patrik Persson

Controller Lunds kommun

 

Från: Post.Lundskommun <[2][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 13:06
Till: Post.KK.Förvaltningsbrevlåda <[3][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat [2022KC74917]

 

Hej!

 

Här kommer ett mejl till din förvaltning.

 

Vi har meddelat att ni kommer att hantera ärendet. Tänk på att vår
ambition, enligt servicelöftet, är att besvara mejl inom två arbetsdagar.

 

Ska mejlet till någon annan? Skicka gärna vidare till rätt person.

 

Hör av dig till oss på medborgarcenter om du har några frågor. Tack för
gott samarbete!

 

Med vänlig hälsning

Marie Wirstedt

Samhällsvägledare

Lunds kommun, Enheten för medborgarkontakt
Besöksadress: Brotorget 1
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00
[4]www.lund.se
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

 

 

 

Från: Mattias Axell <[5][Registrators #1803 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:56
Till: Lunds kommun <[6][Lunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Lunds kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[7][Registrators #1803 e-postadress]

Är [8][Lunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Lunds kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://lund.se/kommun-och-politik/kommu...
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.lund.se/
5. mailto:[Registrators #1803 e-postadress]
6. mailto:[Lunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #1803 e-postadress]
8. mailto:[Lunds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers