We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Mattias Axell please sign in and let everyone know.

Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

We're waiting for Mattias Axell to read recent responses and update the status.

Till Linköpings kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

1 Attachment

[1]Linköpings kommun
Ärendeinformation

Mottagningsbekräftelse
Ärendenummer: KC2022159971
Registreringsdatum: 2022-08-15 klockan 17:46:46
Nuvarande status: Handlägga ärende
Ärenderubrik

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter
2022 i kalkylarksformat
Senaste kommentar (2022-08-15 klockan 17:46:46)

Vi har mottagit ditt ärende.
Linköpings kommun
Kontakt Linköping
581 81 Linköping

Besöksadress:
Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5
Skäggetorp, Skäggetorps Centrum 1a
Berga, Herrgårdsgatan 3A

Chatta med oss på [2]www.linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
Epost:[3][Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

www.linkoping.se

Linköping – där idéer blir verklighet

References

Visible links
2. http://www.linkoping.se/
3. mailto:[Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

1 Attachment

[1]Linköpings kommun
Ärendeinformation

Vi behöver en komplettering från dig.
Ärendenummer: KC2022159971
Registreringsdatum: 2022-08-15 klockan 17:46:46
Nuvarande status: Komplettera ärende
Klassificering: Allmänt Kommunledningsförvaltningen
Ärenderubrik

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter
2022 i kalkylarksformat
Senaste kommentar (2022-08-16 klockan 09:51:58)
[2]Länk till ärendet
Information och hjälp

Använd alltid knappen “Länk till ärendet” för att ta del av information
och för att arbeta med ärendet. Via länken kan ni se detaljer kring
ärendet, läsa och skriva meddelanden samt besvara begäran om
komplettering. Om du är ansvarig för ärendet, förväntas du även använda
samma knapp för att dokumentera och kvittera.
Sabine Norrby

Linköpings kommun
Kontakt Linköping
581 19 Linköping

Besöksadress: Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5
Skäggetorp, Skäggetorps Centrum 1a
Berga, Söderleden 46

Telefon: 013-20 60 00
E-post: [Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.linkoping.se

Linköping – där idéer blir verklighet

References

Visible links
2. https://flexext.linkoping.se/flexite/adm...

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

Hej

Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information.
För inloggning krävs en pinkod som lösenord.
Använd följande 4-siffriga pinkod för inloggning: 7177
Pinkoden är giltig i 10 minuter.

Hälsningar
Linköpings kommun
[e-postadress]

Till Linköpings kommun,

Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga från 15 augusti 2022 om att ta del av budget i tabellbaserat format som ligger till grund för beslutad budget. Jag tar gärna del av både politiskt antagen budget och gärna fullmäktigenivå eller nämndernas internbudget med konton, projekt och aktiviteter.

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

1 Attachment

[1]Linköpings kommun
Ärendeinformation

Mottagningsbekräftelse
Ärendenummer: KC2022171875
Registreringsdatum: 2022-08-29 klockan 16:58:31
Nuvarande status: Handlägga ärende
Ärenderubrik

Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Senaste kommentar (2022-08-29 klockan 16:58:31)

Vi har mottagit ditt ärende.
Linköpings kommun
Kontakt Linköping
581 81 Linköping

Besöksadress:
Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5
Skäggetorp, Skäggetorps Centrum 1a
Berga, Herrgårdsgatan 3A

Chatta med oss på [2]www.linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
Epost:[3][Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

www.linkoping.se

Linköping – där idéer blir verklighet

References

Visible links
2. http://www.linkoping.se/
3. mailto:[Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

1 Attachment

[1]Linköpings kommun
Ärendeinformation

Vi behöver en komplettering från dig.
Ärendenummer: KC2022159971
Registreringsdatum: 2022-08-15 klockan 17:46:46
Nuvarande status: Avslutat/Stängd
Klassificering: Allmänt Kommunledningsförvaltningen
Ärenderubrik

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter
2022 i kalkylarksformat
Senaste kommentar (2022-08-30 klockan 11:47:43)
[2]Länk till ärendet
Information och hjälp

Använd alltid knappen “Länk till ärendet” för att ta del av information
och för att arbeta med ärendet. Via länken kan ni se detaljer kring
ärendet, läsa och skriva meddelanden samt besvara begäran om
komplettering. Om du är ansvarig för ärendet, förväntas du även använda
samma knapp för att dokumentera och kvittera.
flexite

Linköpings kommun
Kontakt Linköping
581 19 Linköping

Besöksadress: Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5
Skäggetorp, Skäggetorps Centrum 1a
Berga, Söderleden 46

Telefon: 013-20 60 00
E-post: [Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.linkoping.se

Linköping – där idéer blir verklighet

References

Visible links
2. https://flexext.linkoping.se/flexite/adm...

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

Hej

Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information.
För inloggning krävs en pinkod som lösenord.
Använd följande 4-siffriga pinkod för inloggning: 2501
Pinkoden är giltig i 10 minuter.

Hälsningar
Linköpings kommun
[e-postadress]

Till Linköpings kommun,

Tack för ert svar. Jag begär att få ta del av budget för hela kommunen med så hög detaljrikedom som möjligt. Helst underlag i tabellformat för beslutad budget.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Mail Delivery Subsystem,

3 Attachments

[1]Error Icon

Address not found
Your message wasn't delivered to [e-postadress] because the
address couldn't be found, or is unable to receive mail.
The response from the remote server was:

550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient not found by SMTP
address lookup

References

Visible links

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

Hej

Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information.
För inloggning krävs en pinkod som lösenord.
Använd följande 4-siffriga pinkod för inloggning: 4881
Pinkoden är giltig i 10 minuter.

Hälsningar
Linköpings kommun
[e-postadress]

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

Hej

Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information.
För inloggning krävs en pinkod som lösenord.
Använd följande 4-siffriga pinkod för inloggning: 3557
Pinkoden är giltig i 10 minuter.

Hälsningar
Linköpings kommun
[e-postadress]

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

1 Attachment

[1]Linköpings kommun
Ärendeinformation

Svar på ditt ärende.
Ärendenummer: KC2022171875
Registreringsdatum: 2022-08-29 klockan 16:58:31
Nuvarande status: Avslutat/Stängd
Klassificering: Allmänt Kommunledningsförvaltningen
Ärenderubrik

Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat
Svar

Hej Petter!

Jag ber om ursäkt för att detta har dröjt.
Jag har nu skickat ditt ärende vidare till rätt person inom kommunen och
du kommer få återkoppling inom kort.
Återkom gärna om det är några frågetecken!

Vänligen,
Isabelle, KLF
[2]Länk till ärendet
Information och hjälp

Använd alltid knappen “Länk till ärendet” för att ta del av information
och för att arbeta med ärendet. Via länken kan ni se detaljer kring
ärendet, läsa och skriva meddelanden samt besvara begäran om
komplettering. Om du är ansvarig för ärendet, förväntas du även använda
samma knapp för att dokumentera och kvittera.
Kommun

Linköpings kommun
Kontakt Linköping
581 19 Linköping

Besöksadress: Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5
Skäggetorp, Skäggetorps Centrum 1a
Berga, Herrgårdsgatan 3A

Chatta med oss på [3]www.linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
E-post:[4][Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

www.linkoping.se

Linköping – där idéer blir verklighet

References

Visible links
2. https://flexext.linkoping.se/flexite/lin...
3. http://www.linkoping.se/
4. mailto:[Linköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Petter Skogö, The municipality of Linköping

1 Attachment

Hej!
Här kommer Linköpings kommuns budget 2022. Vi tillämpar rambudgetering och
har därför ingen budget på konto, projekt och aktivitetsnivå i
kalkylformat. 
På den här länken hittar du nämndernas internbudgetar:
[1]https://sammantraden.linkoping.se/commit...
MVH
Petter
--

Vänliga hälsningar,

 

Petter Skogö

Enhetschef/biträdande ekonomidirektör

 

Linköpings kommun

Kommunledningsförvaltningen

Ekonomistaben

Besöksadress: Storgatan 43

581 81 Linköping

Telefon: 013-26 21 38

E-post: [2][e-postadress]

[3]www.linkoping.se

References

Visible links
1. https://sammantraden.linkoping.se/commit...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.linkoping.se/

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

Hej

Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information.
För inloggning krävs en pinkod som lösenord.
Använd följande 4-siffriga pinkod för inloggning: 9263
Pinkoden är giltig i 10 minuter.

Hälsningar
Linköpings kommun
[e-postadress]

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

Hej

Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information.
För inloggning krävs en pinkod som lösenord.
Använd följande 4-siffriga pinkod för inloggning: 2757
Pinkoden är giltig i 10 minuter.

Hälsningar
Linköpings kommun
[e-postadress]

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

Hej

Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information.
För inloggning krävs en pinkod som lösenord.
Använd följande 4-siffriga pinkod för inloggning: 0943
Pinkoden är giltig i 10 minuter.

Hälsningar
Linköpings kommun
[e-postadress]

Linköpings kommun, The municipality of Linköping

Hej

Du har klickat på länk i e-post för att nå formulär eller information.
För inloggning krävs en pinkod som lösenord.
Använd följande 4-siffriga pinkod för inloggning: 4333
Pinkoden är giltig i 10 minuter.

Hälsningar
Linköpings kommun
[e-postadress]

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Mattias Axell please sign in and let everyone know.