Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Lindesbergs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

ekonomi, Lindesberg Municipality

6 Attachments

 • Attachment

  Verksamhetsplan 2022 2024 Kommunfullmaktige docx.pdf

  943K Download View as HTML

 • Attachment

  KS 2021 126 14 SN 173 Verksamhetsplan 2022 f r socialn mnden 302235 1 1.pdf

  1.1M Download View as HTML

 • Attachment

  KS 2021 126 13 TN 74 Verksamhetsplan 2022 f r tillv xtn mnden 301654 1 1.pdf

  1.2M Download View as HTML

 • Attachment

  KS 2021 126 12 Samh llsbyggnadsn mnden 170 Verksamhetsplan 2022 f r samh llsbyggnadsn mnden 301621 1 1.pdf

  4.8M Download View as HTML

 • Attachment

  KS 2021 126 9 Verksamhetsplan 2022 kommunstyrelsef rvaltningen 299448 1 1.pdf

  1.1M Download View as HTML

 • Attachment

  BUN 2021 48 15 Verksamhetsplan BUN 2022 301142 1 1.pdf

  516K Download View as HTML

Hej !
Här kommer det verksamhetsplaner för kommunens förvaltningar och kommunen totalt.

Anette Persson
Controller och enhetschef för ekonomienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
TEL 0581-810 32

Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Stentäppsgatan 5
TEL VX 0581-810 00

lindesberg.se

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommun <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 09:18
Till: ekonomi <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Svara frågeställaren direkt.

Ingen kopia till kommunens e-post.

Med vänlig hälsning

Annette Eklund
Registrator
Kanslienheten
Kommunstyrelseförvaltningen
TEL 0581-810 86

Lindesbergs kommun, 711 80 Lindesberg
BESÖK Stentäppsgatan 5
TEL VX 0581-810 00

lindesberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #1795 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 17:46
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Lindesbergs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1795 e-postadress]

Är [Lindesbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lindesbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur05.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------