Begäran om kopior av handlingar i två ärenden

Per Hagström made this Freedom of Information request to Region Norrbotten

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Till Region Norrbotten,

Hej! Jag undrar om ni skulle kunna mejla mig kopior av de allmänna handlingar som förekommer i era ärenden 00806-2020 (Avsändare Dagens Samhälle Insikt) samt 00310-2019 (Avsändare Dagens Samhälle Insikt).

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

Funktionsbrevlåda Region Norrbotten, Region Norrbotten

Detta är ett automatsvar från Region Norrbotten. Vi har mottagit er
e-post. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag.

Vid avbokning/ombokning av läkarbesök var god kontakta berörd
hälsocentral/ sjukhus.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday Monday through Friday.

If you would like to cancel /rebook a doctor's visit, please contact the
health clinic/ hospital.

 

Registraturen

Region Norrbotten

Regionhuset

971 89 Luleå

0920-28 42 21

0920-28 42 51

[1][Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling]

 

--

Region Norrbotten ansvarar för behandling av dina personuppgifter i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Region
Norrbotten hanterar personuppgifter på norrbotten.se/personuppgifter

--

Region Norrbotten is responsible for the processing of personal data in
accordance with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR
2016/679). Kindly read more on the following link for what purposes Region
Norrbotten is processing your data.

References

Visible links
1. mailto:[Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling]

Funktionsbrevlåda Region Norrbotten, Region Norrbotten

5 Attachments

Hej Per,
Bifogat finner du handlingarna i ärenden enligt begäran.

Med vänlig hälsning,

Registraturen, Region Norrbotten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström [mailto:[Registrators #514 e-postadress]]
Skickat: den 26 januari 2021 11:43
Till: Funktionsbrevlåda Region Norrbotten <[Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om kopior av handlingar i två ärenden

Till Region Norrbotten,

Hej! Jag undrar om ni skulle kunna mejla mig kopior av de allmänna handlingar som förekommer i era ärenden 00806-2020 (Avsändare Dagens Samhälle Insikt) samt 00310-2019 (Avsändare Dagens Samhälle Insikt).

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #514 e-postadress]

Är [Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Region Norrbotten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktionsbrevlåda Region Norrbotten,

Hej, av ett av mejlen som ni bifogade ser det ut som att Dagens Samhälle Insikt fick den här filen "Leverant rer 2018.pdf" som en Excelfil. Det skulle jag också vilja. Skulle ni kunna skicka den i det formatet? Jag skulle gissa att leverantörsreskontra för 2019 också har lämnats ut till Dagens Samhälle Insikt som en Excelfil. Jag skulle vilja ha även denna.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Funktionsbrevlåda Region Norrbotten, Region Norrbotten

1 Attachment

  • Attachment

    Leverant rer 2018 6.xlsm

    618K Download

Hej Per,
Bifogar excel-format enligt begäran. Några fler handlingar finns inte i ärendet utan begäran avser endast 2018.

Med vänlig hälsning,

Registraturen, Region Norrbotten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström [mailto:[Registrators #514 e-postadress]]
Skickat: den 26 januari 2021 17:00
Till: Funktionsbrevlåda Region Norrbotten <[Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Begäran om kopior av handlingar i två ärenden

Till Funktionsbrevlåda Region Norrbotten,

Hej, av ett av mejlen som ni bifogade ser det ut som att Dagens Samhälle Insikt fick den här filen "Leverant rer 2018.pdf" som en Excelfil. Det skulle jag också vilja. Skulle ni kunna skicka den i det formatet? Jag skulle gissa att leverantörsreskontra för 2019 också har lämnats ut till Dagens Samhälle Insikt som en Excelfil. Jag skulle vilja ha även denna.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections