Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Malmö District Court as part of a batch sent to 15 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator Malmö tingsrätt - TMA, Malmö District Court

[1]Domstol
Skyddat meddelande / Encrypted message

Ämne / Subject
SV: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning
av allmänna handlingar

Viktigt – läs detta innan du öppnar meddelandet:

Om du vill kunna öppna meddelandet fler gånger måste det stängas med
knappen "logga ut".

För att öppna eventuella bilagor klicka på öppna/spara-ikonen i fönstret.

Klicka på svara i meddelandet för att skicka svar genom en skyddad
förbindelse.

Meddelandet raderas efter 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet därefter
måste det antingen skrivas ut eller sparas på din dator.

Detta aviseringsmeddelande kan inte besvaras.

[2]Öppna meddelandet / Open message

Important information - please observe this before opening the message:

You must use the "log out" button when closing the message to be able to
access it again.

Click the open/save icon to access attachments.

If you reply to the message, the reply will be sent through a secure
connection.

The message will be deleted after 30 days. If you wish to keep the message
after the period of 30 days, it must either be printed or downloaded to
your computer.

This notification cannot be replied to.

References

Visible links
2. https://secure.domstol.se/message.cgi?95...

Bengtsson Birgitta - TMA, Malmö District Court

1 Attachment

Hej!

 

Översänder de dokument du efterfrågat.

 

Med vänlig hälsning

Birgitta Bengtsson
Ekonomiadministratör, Administrativa enheten, Centraladministrationen,
Malmö tingsrätt

040-353010 • [e-postadress] • Postadress: Box 265, 201 22 Malmö
• Besöksadress: Kalendegatan 1 • Fax: 040-611 43 10 •
[1]www.malmotingsratt.domstol.se

 

Från: [e-postadress] [mailto:[e-postadress]]
Skickat: den 29 maj 2019 09:38
Till: Bengtsson Birgitta - TMA <[e-postadress]>
Ämne: Equitrac Scan-to-Me from 10.110.144.89

 

 

References

Visible links
1. http://www.malmotingsratt.domstol.se/