Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Karlsson Monica - TSK, Skellefteå District Court

2 Attachments

Hej Elenor,

Bifogar de begärda handlingarna. Kan nämnas att det pågår en översyn och uppdatering av tingsrättens arkivbeskrivning m.m. men jag kan inte i dagsläget säga exakt när dessa kommer att fastställas.

Med vänlig hälsning
Monica Karlsson
Chefsadministratör, Skellefteå tingsrätt
0910-725659 • [email address] • Postadress: Box 398, 931 24 Skellefteå • Besöksadress: Brännavägen 9 • Fax: 0910-77 80 860 • www.skellefteatingsratt.domstol.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #347 email]]
Skickat: den 28 maj 2019 00:40
Till: Registrator Skellefteå tingsrätt - TSK <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - Arkivbeskrivningen samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #347 email]

Is [Skellefteå District Court request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Skellefteå District Court? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------