Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Seventh Ap-fund

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Maria Schlyter, Seventh Ap-fund

1 Attachment

Hej Elenor,

Här kommer den handling du begärt.

Hos 7:e AP-fonden utgör arkivbeskrivningen den beskrivning av allmänna handlingar som avses i OSL 4 kap. 2§.

Vänliga hälsningar
Maria

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kristina Bergström
Skickat: den 28 maj 2019 09:42
Till: Margit Pihl <[email address]>; Maria Schlyter <[email address]>
Ämne: FW: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

show quoted sections