Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Stockholm University of the Arts

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Agnes Sjöbrandt, Stockholm University of the Arts

2 Attachments

Hej,

Bifogat finns arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Stockholms konstnärliga högskola.

Vänliga hälsningar
Agnes Sjöbrandt

Agnes Sjöbrandt
Arkivarie / Archivist

Stockholms konstnärliga högskola
Stockholm University of the Arts

T +46 (0)8 49 400 266
[email address]
www.uniarts.se

Stockholms konstnärliga högskola – DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan, Stockholms dramatiska högskola

Stockholm University of the Arts – DOCH School of Dance and Circus, University College of Opera, Stockholm Academy of Dramatic Arts

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: registrator <[UNIARTS request email]>
Skickat: den 28 maj 2019 09:49
Till: Agnes Sjöbrandt <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #253 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 18:40
Till: registrator <[UNIARTS request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #253 email]

Är [UNIARTS request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms Konstnärliga Högskola? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------