Är det upphovsrätt på skyltarna vid naturreservaten?

The request was successful.

Tore Danielsson

Till Länsstyrelsen i Gotlands Län,

Hej Länsstyrelsen!

Anser länsstyrelsen att informationsskyltar vid naturreservaten är upphovsrättsskyddade?

Vem är det i sådana fall som har upphovsrätten och hur kan jag ställa en fråga till den personen om återanvändning av innehållet på skyltarna?

Med vänlig hälsning,

Aster Isk

Rimfors Petter, County Administrative Board of Gotland County

Hej Tore!

På din fråga om det är upphovsrätt på text på reservatsskyltar så är
svaret ja.

Vill du använda material på någon skylt får du höra av dig så får vi ta
ställning till.

En del texter har vi skrivit på länsstyrelsen och en del texter kan vara
skrivna på uppdrag av oss av någon annan.

I det senare fallet kan vi behöva gå in och kontrollera i avtalet med
textskrivaren hur materialet får användas.

Vänliga hälsningar
Petter W Rimfors