Till Högskolans Avskiljandenämnd,

Jag önskar få ta del av den allmänna handling som beskriver antalet avskiljanden 2021, beslutade av Högskolans Avskiljandenämnd. Om möjligt, önskar jag få handlingen i elektronisk form till min e-post. Om inte detta är möjligt, ber jag er att kontakta mig.

Med vänlig hälsning,

Filip Helmfridsson
E-post: [email address]

Marie Stern Wärn,

Hej!
Högskolans avskiljandenämnd avgjorde under 2021 sex avskiljandeärenden. Uppgiften framgår av UKÄ:s årsredovisning, sidan 16 på länken nedan. UKÄ är värdmyndighet för nämnden.

https://www.uka.se/download/18.7f9f8ad71...


Vänliga hälsningar

Marie Stern Wärn
Huvudföredragande
Verksjurist/Legal Advisor
 
Högskolans avskiljandenämnd/Higher Education Expulsions Board
Box 6028, 121 06 Johanneshov, Sweden www.han.se
 
Universitetskanslersämbetet/Swedish Higher Education Authority
Juridiska avdelningen/Legal Department
Hammarbybacken 31, Box 6024, SE-121 06 Johanneshov, Sweden

Tfn/Phone: +46 8 563 087 15

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fille <[Registrators #1335 e-postadress]>
Skickat: den 16 maj 2022 13:07
Till: han <[HAN e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Antalet avskiljanden år 2021

Till Högskolans Avskiljandenämnd,

Jag önskar få ta del av den allmänna handling som beskriver antalet avskiljanden 2021, beslutade av Högskolans Avskiljandenämnd. Om möjligt, önskar jag få handlingen i elektronisk form till min e-post. Om inte detta är möjligt, ber jag er att kontakta mig.

Med vänlig hälsning,

Filip Helmfridsson

E-post: [e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1335 e-postadress]

Är [HAN e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Högskolans Avskiljandenämnd? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------