Antal avsatta platser för fri kvot i alla Stockholm Gymnasieskolor för 2020

Henrik Jarheden made this Freedom of Information request to Stockholm city

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Till Stockholms stad,
Begär ut dokumenteringen av antal avsatta platser för fri kvot (Gymnasieförordningen Kap.7 3 §) för samtliga Gymnasieskolor i Stockholms kommun.

Med vänlig hälsning,
Henrik

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Hej,

Ditt mail är vidarebefordrat till utbildningsförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Henrik Jarheden <[Registrators #490 e-postadress]>
Skickat: den 14 september 2020 11:12
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Antal avsatta platser för fri kvot i alla Stockholm Gymnasieskolor för 2020

Till Stockholms stad,
Begär ut dokumenteringen av antal avsatta platser för fri kvot (Gymnasieförordningen Kap.7 3 §) för samtliga Gymnasieskolor i Stockholms kommun.

Med vänlig hälsning,
Henrik

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #490 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF Antagning,

Hej Henrik,

Tack för ditt mejl.

Det avsätts inte något specifikt antal platser till fri kvot i förväg. Under ansökningsperioden går vi igenom samtliga ansökningar och gör bedömningar vilka av de sökanden ska få platser genom den fria kvoten.

Du får gärna återkomma om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar
Aira Byciute

Gymnasiestaben/Gymnasieavdelningen
Utbildningsförvaltningen
Box 22049, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-508 34 840
E-post: [e-postadress]
www.stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 14 september 2020 11:56
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Antal avsatta platser för fri kvot i alla Stockholm Gymnasieskolor för 2020

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Henrik Jarheden <[Registrators #490 e-postadress]>
Skickat: den 14 september 2020 11:12
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Antal avsatta platser för fri kvot i alla Stockholm Gymnasieskolor för 2020

Till Stockholms stad,
Begär ut dokumenteringen av antal avsatta platser för fri kvot (Gymnasieförordningen Kap.7 3 §) för samtliga Gymnasieskolor i Stockholms kommun.

Med vänlig hälsning,
Henrik

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #490 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Stockholms stad? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------