Till Ekobrottsmyndigheten,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Ekobrottsmyndigheten.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

EBM Huvudregistrator, Swedish National Economic Crimes Bureau

1 Attachment

Hej Axel,

 

Som svar på dina frågor så finns det ingen projektgrupp tillsatt och inte
någon särskilt utpekad ansvarig. Ekobrottsmyndigheten omfattas av lagen
och ska tillämpa den vid en begäran.

 

Med vänlig hälsning,

 

Registrator

 

Rättsenheten, Ekobrottsmyndighetens huvudkontor

Besöksadress: Hantverkargatan 15

Box 22098, 112 22 Stockholm

Växel 010-562 90 00

 

[1]www.ekobrottsmyndigheten.se

 

[2]EBM_logo_sign88

 

References

Visible links
1. http://www.ekobrottsmyndigheten.se/