Till Skolforskningsinstitutet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Skolforskningsinstitutet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Information Skolforskningsinstitutet, The National Research Institute

Hej,

Här kommer svar från Skolforskningsinstitutet.

1. Nej, men vi utreder frågan. Det kommer inte avsättas någon särskild budget för detta.
2. Eva Wallberg, kanslichef; [e-postadress]; 08- 523 29 801.
3. Så snart vi utrett frågan kommer vi göra det som krävs för att uppfylla kraven.

Hälsningar,

Eva Wallberg
Kanslichef
Skolforskningsinstitutet

+46 8-523 298 01

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2231 e-postadress]>
Skickat: den 26 september 2022 13:53
Till: Information Skolforskningsinstitutet <[SKOLFI e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig öppna data

Till Skolforskningsinstitutet,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Skolforskningsinstitutet.

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2231 e-postadress]

Är [SKOLFI e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Skolforskningsinstitutet? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------