Till Livsmedelsverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Livsmedelsverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

Hej Axel,

Tack för din förfrågan och vi ber om ursäkt för att svaret har dröjt. Svaren på dina frågor finner du nedan.

Hälsningar
Kristina

Kristina Essén
AC Digitaliseringsavdelningen och IT-chef

Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 58, 076- 788 4381
www.livsmedelsverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2202 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 14:00
Till: Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Livsmedelsverket,

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Livsmedelsverket

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?
Varje förvaltningsobjekt ansvarar för att hantera frågan inom sina informationsmängder och detta arbeta finns med i förvaltningsplanerna för 2023. Arbetet är tätt sammankopplade med informationssäkerhetsklassning av vår information för att se vad som kan publiceras och vad som är sekretessbelagt.

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.
Övergripande koordinering ansvarar område SUS för. Områdeschefen heter Mattias Åsander. Han är tillika min chef (Kristina Essén)

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?
Livsmedelsverkets befintliga öppna datamängder finns publicerade på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/p... och vi arbetar kontinuerlig med frågan i mån av tid. Vår livsmedelsdata är efterfråga information och den finns också tillgänglig som öppen data.

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2202 e-postadress]

Är [SLV e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Livsmedelsverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------