Till Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (msb)

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna
data på Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (msb)

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den
offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på
följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

MSB Registrator, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

Hej!

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande. E-postmeddelanden som inkommer
till MSB är som utgångspunkt allmänna handlingar. Ditt e-postmeddelande
kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

MSB behandlar dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskyddsregler,
inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill veta mer
om hur MSB behandlar dina personuppgifter kan du läsa vidare här:

[1]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Hi

This is to confirm that we have received your email. E-mail messages
received by MSB are generally considered official documents and may be
made available for public access upon request.

 

MSB is processing your personal data according to applicable rules and
regulations, including General Data Protection Regulations (GDPR). If you
wish to read more about MSB:s processing of your personal data, please
click on the following link (only available in Swedish):
[2]https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...

 

Med vänlig hälsning/Sincerely

Registraturen/Registry

_____________________________________

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap/

Swedish Civil Contingencies Agency

 SE: 651 81 Karlstad

Tel: +46771-240 240

[3][MSB e-postadress för begäran om allmän handling]

[4]www.msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB utvecklar, tillsammans
med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera
olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

                                                                         
                                                            

Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) is a governmental agency working
in close cooperation with the municipalities, county councils, other
authorities, the private sector and various organisations in order to
develop individuals’, as well as the societies’ ability, to prevent and
handle accidents, crisis, and consequences of war. 

References

Visible links
1. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
2. https://www.msb.se/sv/om-webbplatsen/beh...
3. mailto:[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]
4. http://www.msb.se/

Eriksson Maria, The Authority For Social Protection And Preparedness (msb)

Hej!

Ursäkta att svaret har dröjt.

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?
Det finns i dagsläget inget pågående projekt kopplat till detta.

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.
Detta hanteras via funktionsbrevlådan [MSB e-postadress för begäran om allmän handling], ärendet fördelas sedan beroende på vilken verksamhet som äger informationen som begäran rör

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?
MSB anser att vi uppfyller den gällande lagstiftningen

Med vänlig hälsning
Maria Eriksson
_________________________________________

Maria Eriksson
Enhetschef
Informationshanteringsenheten
Avdelningen för verksamhetsstöd
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Tel växel 0771-240 240
Tel direkt 010-240 53 20
Mobil 072-216 32 69
E-post [e-postadress]

www.msb.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Axel Magnusson <[Registrators #2200 e-postadress]>
Skickat: den 12 september 2022 13:57
Till: MSB Registrator <[MSB e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ansvarig inom öppna data

Till Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (msb)

Jag önskar begära ut information gällande ansvarig/ansvariga inom öppna

data på Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (msb)

Med hänvisning till den nya lagen som trätt i kraft (2022:818) om den

offentliga sektorns tillgängliggörande av data önskas även svar på

följande 3 frågor:

1. Finns det någon projektgrupp och har den isåfall en budget?

2. Jag vill ha namnet på utpekad ansvarig och hens kontaktuppgifter med titel, e-mail och telefonnummer.

3. När ska arbetet med att uppfylla lagen börja?

Med vänlig hälsning,

Axel Magnusson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2200 e-postadress]

Är [MSB e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (msb)? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------