Alla inkommna API-synpunkter på "Förslag till nationell API-profil på Utvecklarportalen"

The request was successful.

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag vill begära ut alla inkomna API-synpunkter som inkommit under remissrundan för den nationella API-profilen.

Alltså samma förfrågan som jag nyss gjort per e-post. Men jag vill göra den tillgänglig för alla genom Handlingar.se och gör således begäran igen. Samma leverans som jag fick 2022-07-14 duger bra!

Med vänlig hälsning,
Stefan Wallin

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

1 Attachment

Hej!
Här kommer det efterfrågade materialet.
Materialet är uppdelat i två mail pga filstorlek.

Med vänlig hälsning

Registrator

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

0771-11 44 00
www.digg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stefan Wallin <[Registrators #1420 e-postadress]>
Skickat: den 21 juli 2022 21:09
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Alla inkommna API-synpunkter på "Förslag till nationell API-profil på Utvecklarportalen"

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag vill begära ut alla inkomna API-synpunkter som inkommit under remissrundan för den nationella API-profilen.

Alltså samma förfrågan som jag nyss gjort per e-post. Men jag vill göra den tillgänglig för alla genom Handlingar.se och gör således begäran igen. Samma leverans som jag fick 2022-07-14 duger bra!

Med vänlig hälsning,

Stefan Wallin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1420 e-postadress]

Är [DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

DIGG - Registrator, Authority For Digital Management

1 Attachment

Med vänlig hälsning

Registrator

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

0771-11 44 00
www.digg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Stefan Wallin <[Registrators #1420 e-postadress]>
Skickat: den 21 juli 2022 21:09
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Alla inkommna API-synpunkter på "Förslag till nationell API-profil på Utvecklarportalen"

Till Myndigheten för digital förvaltning,

Jag vill begära ut alla inkomna API-synpunkter som inkommit under remissrundan för den nationella API-profilen.

Alltså samma förfrågan som jag nyss gjort per e-post. Men jag vill göra den tillgänglig för alla genom Handlingar.se och gör således begäran igen. Samma leverans som jag fick 2022-07-14 duger bra!

Med vänlig hälsning,

Stefan Wallin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1420 e-postadress]

Är [DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Myndigheten för digital förvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------