Detta är en HTML-version av en bilaga till begäran om allmän handling 'Kopia av avtal'.