Browse and search requests (page 12)

  

About 501 FOI requests found

Upphandlingsplan
Response by Svalöv municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor, Svalövs kommun har ingen upphandlingsplan för närvarande. Min tjänst är nyinrättad och vi jobbar mot att få en upphandlingsplan för hela...
Upphandlingsplan
Response by The Swedish Forest Agency to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Skogsstyrelsen upprättar inte någon samlad upphandlingsplan av den typ som efterfrågas. Utgående avtal följs löpande genom påminnelseaviseringar...
Upphandlingsplan

Information not held.

Hej, Siun har inte någon sådan handling. Vänliga hälsningar Maria Broms Kanslichef SIUN Hej! Jag vill begära ut er upphandlingsplan, en upphandl...
Upphandlingsplan
Response by Municipality of Strömstad to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, det finns ingen sammanställd upphandlingsplan över kommunens samtliga kommande upphandling. Med vänlig hälsning Jessica Corneliusson Registrat...
Upphandlingsplan

Information not held.

Hej. Tack för din fråga.   Gällande nya upphandlingar har ArkDes i dagsläget bara en upphandling planerad: Byggnation för utställningsproduktio...
Upphandlingsplan
Response by The Nuclear Waste Fund to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor, Kärnavfallsfonden är en styrelsemyndighet utan person vars kansli hanteras helt av Kammarkollegiet. Verksamheten är väldigt begränsad så n...
Upphandlingsplan
Response by Companies Registration Office to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Vi har inte någon upphandlingplan. Vänliga hälsningar _______________________________________________________ Upphandlingsfunktionen Bolagsver...
Upphandlingsplan
Response by Lekeberg Municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor, Tack för ditt mejl! Vi har ingen sådan i dagsläget, det finns ett uppdrag att ta fram en som vi kan delge framöver. Ha en fin helg! Med...
Upphandlingsplan
Response by E-Health Authority to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor, Upphandlingsverksamhetens på E-hälsomyndigheten arbete följer och stödjer myndighetens verksamhetsplanering samt att upphandlingsfunktione...
Upphandlingsplan
Response by University of Borås to PublicInsight on .

Information not held.

Hej! Vi har ingen sådan plan. Med vänlig hälsning Anette Johanqvist | Upphandlare Ekonomi | Högskolan i Borås Allégatan 1 | 501 90 Borås 033-435 4...
Upphandlingsplan
Response by Swedish Geotechnical Institute to PublicInsight on .

Information not held.

Vi har dessvärre ingen sådan plan i nuläget. Hälsningar Eva Narbrink Statens geotekniska institut Avd Verksamhetsstöd Olaus Magnus väg 35 581 93 LI...
Upphandlingsplan

Information not held.

Hej! Tack för din fråga men Tillväxtanalys har ingen Upphandlingsplan. Med vänlig hälsning /Bisse Tander -----Ursprungligt meddelande----- Från: Pu...
Upphandlingsplan
Response by Crime-preventing Counsel to PublicInsight on .

Information not held.

Hej. Brå har inte en upphandlingsplan. Det är något som planeras att tas fram framöver. Louise Eklund Upphandlare Kansli Tel. 08-52758501 Brott...
Upphandlingsplan
Response by Geological Survey of Sweden to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Vi har för tillfället inte något dokument med planerade/önskade upphandlingar.   Med vänliga hälsningar, Sara E Nordström Upphandlare _...
Upphandlingsplan
Response by Inspektionen För Vård Och Omsorg to PublicInsight on .

Information not held.

Hej! IVO har ingen upphandlingsplan. Med vänlig hälsning __________________________________________ Therese Dahlman Registrator VS Telefonväxel: 01...
Upphandlingsplan
Response by Sorsele municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej,   Vi har ingen upphandlingsplan. Jag bifogar vår upphandlingspolicy.         Hälsningar / Vårradahkh Linda Olofsson     Ek...
Upphandlingsplan
Response by The State Museums for World Culture to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Statens museer för världskultur har ingen upphandlingsplan. Vänliga hälsningar, Jenny Ringarp Handläggare och registrator Statens museer för...
Upphandlingsplan
Response by Åsele municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor! Vi har ingen upphandlingsplan upprättad inom Åsele kommun.   Ha en fin helg!     Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie...
Upphandlingsplan

Information not held.

Hej Elenor. Upphandlingsfunktionen hos Tillväxtverket är inte avtalsförvaltande utan den är ett upphandlingsstöd. Avtalsägande och avtalsförvaltning li...
Upphandlingsplan
Response by National Board of Forensic Medicine to PublicInsight on .

Information not held.

Hej!   Vi har ingen upphandlingsplan att skicka ej heller någon på vår webbsida.   Vänlig hälsning   Birgitta Nilsson Upphandlare,huvudko...
Upphandlingsplan
Response by Authority for Health and Care Analysis to PublicInsight on .

Information not held.

Hej! Tyvärr har vi inte den typen av dokumentation du efterfrågar. Du är välkommen att återkomma om du behöver annan information. Med vänlig hälsning...
Upphandlingsplan
Response by County Administrative Board in Uppsala County to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Elenor! Länsstyrelsen i Uppsala län har ingen upphandlingsplan. Med vänliga hälsningar Länsstyrelsen Uppsala län Lena Jonsson Registrator Telefo...
Upphandlingsplan

Information not held.

Hej, Vissa myndigheter och kommuner har valt att publicera en lista på kommande upphandlingar internt eller externt, detta är inte något vi har satt...
Upphandlingsplan

Information not held.

Hej,   Länsstyrelsen Västernorrland har ingen upphandlingsplan med planerade/önskade upphandlingar.     Evelina Ödling Ekonom Enheten fö...
Upphandlingsplan
Response by The Swedish Accident Investigation Authority to PublicInsight on .

Information not held.

Hej Vi har endast ett fåtal upphandlingar under ett år och vi sammanställer inte någon särskild plan för ändamålet. Nedan återfinns en lista över plan...