Browse and search requests (page 20)

  

About 547 FOI requests found

Hej Båda finns tillgängliga på vår externa webb på denna sida, http://www.statskontoret.se/om-oss/sok-i-diariet/statskontorets-allmanna-handlingar/ Är...
Hej, Här kommer begärda handling Samt länk till https://www.spelinspektionen.se/om-oss/diarium/ där dokument beskrivning om myndighetens allmänna handl...
Hej, Bifogar de dokument du efterfrågat. Med vänlig hälsning Susanne Skogman Registrator Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll En...
Hej Se den bifogade arkivbeskrivningen. Med vänlig hälsning Anette Kurkkio Länsstyrelsen Västerbotten Enheten för Verksamhetsstöd Diarium/Arkiv Växe...
Hej, Med anledning av din begäran bifogas Forskarskattenämndens arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen omfattar även en beskrivning av myndighetens allm...
Hej!   Se bifogad fil för din begärda handling.   Med vänliga hälsningar,     [1]Photograph Max Schmidt Registrator | Jämställdhetsmyndi...
Polismyndighetens ärende A280.243/2019   Hej Elenor! I bifogad fil finns det dokument som motsvarar både punkt 1 och punkt 2 i din begäran.  ...
Hej Elenor, bifogat finner du den senaste versionen av Blekinge Tekniska Högskolas arkivbeskrivning. Det finns arkivförteckningar för tidigare sektion...
Hej, Översänder här efterfrågad handling (myndighetens arkivbeskrivning och myndighetens beskrivning av allmänna handlingar är samma handling). Med v...
Hej Elenor Bifogat finner du begärda handlingar. Med vänliga hälsningar Åsa Kharazmi Arkivarie/Registrator ISP, Inspektionen för strategiska produk...
Hej Här kommer Inspektionen för socialförsäkringens arkivbeskrivning Mvh Anna Westenheim Registrator
Hej, Begärd handling är bifogad. Arkivbeskrivningen är utformad för att uppfylla båda de lagkraven som ni hänvisar till. Hälsningar Malin Åkerlund...
Hej! Se bifogade dokument. Med vänliga hälsningar EKN Exportkreditnämnden / The Swedish Export Credit Agency Kungsgatan 36, P.O. Box 3064 SE-1...
Hej Elenor, Bifogar ILO-kommitténs arkivbeskrivning och arkivförteckning. Vi har inget särskilt dokument med beskrivning av våra allmänna handlingar m...
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradr...
Hej!   Här kommer arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Lokala Säkerhetsnämnden.   Allt gott Med vänlig hälsning   Tobias Ande...
Hej Elenor!   Här är Revisorsinspektionens nuvarande arkivbeskrivning. Den följer Revisorsnämndens (vårt tidigare namn) arkivbeskrivning. Den ko...
Hej,   Bifogar arkivbeskrivning för arkivet 1661-2012, upprättad enligt 6 § arkivlagen.   Arkivbeskrivning samt beskrivning över allmänna hand...
Hej Elenor Jag bifogar begärda handlingar, med beslut och bilagor. Med vänlig hälsning Åsa Ljungqvist Wihl ---------------------------------------...
Hej! Här kommer Post- och telestyrelsens arkivbeskrivning. Den har till uppgift att uppfylla både 1) och 2) nedan. Dokumentet är reviderat i våras. U...
Hej! Livsmedelsverkets arkivbeskrivning är på 17 sidor och kommer att kosta 64 kr att ta del av. Under ett avsnitt i denna beskrivs väldigt kortfattat...
Hej, Bifogat finns Kärnavfallsfondens arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur) och beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig hälsning C...
Hej, Se bifogad arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan. Båda dokumenten är från 2014. Vi håller för närvarande på och uppdaterar dokumenthantering...
Hej Jag bifogar den handling du söker. Med vänliga hälsningar Helena Wallner Rättsenheten, samordnare för diariet 010-223 83 66 [email address] Län...
Hej! Översänder arkivbeskrivning med myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Se bifogad fil. Med vänlig hälsning Joakim Fogelberg Arkivarie...