Browse and search requests (page 10)

  

About 1000 FOI requests found

Hej Mattias, Bifogat finns en Excelfil med den budget som kommunfullmäktige beslutade om för 2022. Beslutet togs november 2021. Det finns en flik fö...
Hej! Bifogar excelfiler  för utgifter, investerings- och driftbudgeten. Vi budgeterar nettoutgifter i Vallentuna, dvs vi delar inte upp nettoutgift...
Hej! Bifogar budgeten 2022 från vår ekonomiavdelning.   Med vänlig hälsning   Marie-Louise Andrésen Registrator                              ...
Hej, Översänder här begärda handlingar. Vänliga hälsningar,  ................................................... Paulina Eriksson Törnqvist Dok...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Ydre municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Här är länken till kommunens budgetdokument för 2022 [1]https://www.ydre.se/download/18.c0a4fce18180017910d241/1657540982785/Budget%202022.pdf...
Hej,   Bifogar budget 2022 enligt önskemål/begäran.   Med vänlig hälsning,     Madeleine Vikarierande kommunregistrator / konsult Sek...
Hej!   Här kommer begärda handlingar.   Hälsningar / Vårradahkh Sigrid Lagerfelt     Controller Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Lidköping Municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias,   Bifogar med Lidköpings Kommun Strategisk plan och Budget för 2023-2025 och denna som vi har är i PDF.   Ha en fin dag!   /...
Hej, översänder enligt önskemål verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten (Lomma kommun).   Med vänliga hälsningar  ...
Hej,   Här kommer uppgifterna du efterfrågade.   Hälsningar Mattias   Mattias Westerlund biträdande ekonomidirektör   Stadslednings...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Trosa municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

[1]http://www.trosa.se/globalassets/kommunkontoret/informationsenheten/kommunvapen/image001.gif Hej, Budgeten inkl investeringsbudget finns på Tros...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Österåker municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Mattias   Bif finner du länken till kommunens Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 i PDF-format [1]https://www.osteraker.se/download/18...
Hej Mattias,   Här kommer begärda handlingar i excelformat. Se bifogad fil.   Mvh Dennis   Dennis Forsberg Budgetchef   Kommunstyre...
Hej, Bifogat översänds en excelfil med budget för drift och investeringar. Med vänliga hälsningar Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Norra Västma...
Hej, Vänligen se bifogad fil. Återkom gärna med följdfrågor om ni har några. Hälsningar, Joakim Hagsten Budgetstrateg Kommunstyrelsens kontor (KSK)...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Tomelilla municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

##- Skriv ditt svar ovanför denna rad -## Din förfrågan (839089) har uppdaterats. Besvara detta e-postmeddelande om du vill lägga till ytterligare k...
Hej! Bifogar kalkylark för planerade utgifter, intäkter och investeringar. Med vänliga hälsningar Kaisa Lundqvist Ekonomichef Herrljunga och Vårgå...
Hej Mattias! Bifogar tabeller från Örnsköldsviks kommuns Budget 2022 i excelformat enligt önskemål. Hälsningar Mikael Öhrling Ekonomidirektör Ekonomia...
Hej!   Här kommer 2022 års driftbudget på kontonivå och investeringsbudget på projektnivå. Önskas någon annan uppdelning så återkom gärna.  ...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Luleå municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej   Angående begäran nedan. Luleå kommuns beslutade strategiska plan och budget för 2022-2024 finns på nedanstående länk:   https://www.lulea.se...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Pajala municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej Bifogar strategisk plan och budget för 2022.  Hör av dig om du behöver något ytterligare.  Hälsningar Eva Henriksson Ekonomichef Strategisk pl...
Hej! Se bifogat för Budget 2022 med planår 2023-24 samt siffror i Excel. Återkom om du har ytterligare frågor! Vänligen, Emma Emma Ehrenkrona | Co...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Umeå municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej, De uppgifter du efterfrågar finns inte i kalkylarksformat. Bifogat finns uppgifterna i PDF-format. Trevlig helg! Med vänlig hälsning Lena Höök...
Hej, Bifogar Norsjö kommuns detaljbudget (internbudget) där även investeringsbudgeten finns med. Hoppas det stämmer med det ni har frågat efter. Hä...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Gällivare municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej! Bifogar budgetdokument avseende drift och investering för 2022. Med vänliga hälsningar Anna Kult Controller Gällivare Kommun Tel: 0970-818318...