Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Request to Vara municipality by Mattias Axell. Annotated by Mattias Axell on .

Partially successful.

Strategisk plan och budget i PDF-format finns på: https://vara.se/kommun-och-politik/ekonomi/budget/
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Request sent to Vara municipality by Christoph Andersson on .

Long overdue.

Till Vara kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande....

Only requests made using handlingar.se are shown. ?