Hej, Här kommer våra avtal för inköp av litteratur Med vänlig hälsning, Leif Mårtensson Umeå kommun Kulturförvaltningen Skolgatan 31 a 901 84 Umeå...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Umeå municipality to Christoph Andersson on .

Partially successful.

Hej, Översänder här arkivförteckning för det hos Umeå kommuns stadsarkiv förvarade Umeå stads polisnämnds arkiv. Där återfinns även den historik vi h...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Umeå municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej, De uppgifter du efterfrågar finns inte i kalkylarksformat. Bifogat finns uppgifterna i PDF-format. Trevlig helg! Med vänlig hälsning Lena Höök...
Hej Du har mejlat och begärt att få ta del av alla riskbedömningar från alla äldreboenden i Umeå kommun, vilka gjorts från och med 1 mars 2020 till och...
Begäran om samtliga aktiva lokala kollektivavtal
Response by Umeå municipality to Johanna Persson on .

Partially successful.

Här kommer bifogad fil enligt begäran. Hälsningar Kerstin Kerstin D Persson Personaladministratör 090-16 11 56 070-615 11 56 [email address] Umeå ko...
Hej Beklagar att du fått vänta på begärda handlingar. Begäran inkom alldeles nyss till socialtjänsten då ditt mejl tyvärr hamnat i fel inkorg - skräppo...
Översändes enligt önskemål. Hälsningar Kerstin Magnusson Registrator Umeå kommun -----Ursprungligt meddelande----- Från: Johanna Persson <[FOI #466...
Anställda per arbetsplats
Follow up sent to Umeå municipality by Gustav Eriksson on .

Long overdue.

Hej kommunen, Det har tagit ett tag nu för er att ta fram dessa handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen ska det ske skyndsamt, normalt inom någon...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?