Swedish Agency for Economic and Regional Growth

A public authority, also called TVV

2 requests
Svar på frågorna:    1. Analysenheten på Tillväxtverket har påbörjat en förstudie om Öppna data för hela Tillväxtverkets verksamhet. Budgeten för...
Hej! Skickar arkivbeskrivningen för Tillväxverket som bilaga. Tillväxverket har inte en uppdaterad beskrivning av allmänna handlingar enligt OSL. Ri...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?