The Swedish Prison and Probation Service

A public authority

3 requests
Hej Leif,   Bifogat finns två styrande dokument som kan vara till hjälp för din dotters arbete med C-uppsatsen hon skriver. Vi önskar henne lycka...
Valdeltagande i fängelse
Response by The Swedish Prison and Probation Service to Pierre Mesure on .

Information not held.

Hej, se bifogat fil för svar på din fråga till Kriminalvården.   Med vänlig hälsning Sigrid Perlman Senior handläggare ______________________...
Hej, Begärda handlingar översänds härmed. För tydliggörande: För närvarande arbetar Kriminalvården med att uppdatera dokumenthanteringsplanen så att...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?