Hej, Regionerna betalar inte för vaccinet utan det är staten som står för det. Med vänlig hälsning, Registrator Folkhälsomyndigheten              ...
Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Vänliga hälsningar,   Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten 171 82...
Hej, De kliniska mikrobiologiska laboratorierna rapporterar veckovis till Folkhälsomyndigheten: Antal individer som testats för pågående infektion av...
Vaccines and EFTA countries
Response by The Public Health Agency of Sweden to Paul-Olivier Dehaye on .

Information not held.

Hello Thank you for your e-mail. We would like to begin by regretting that the answer to your question has been delayed. Based on the time you asked...
Upphandlingsplan
Response by The Public Health Agency of Sweden to PublicInsight on .

Information not held.

Hej! Folkhälsomyndigheten har ingen upphandlingsplan utan arbetar på uppdrag från beställare. De flesta av våra behov kan vi lösa genom att avropa mot...
Upphandlingsplan
Response by The Public Health Agency of Sweden to PublicInsight on .

Information not held.

Hej! Folkhälsomyndigheten har ingen upphandlingsplan utan arbetar på uppdrag från beställare. De flesta av våra behov kan vi lösa genom att avropa mot...
Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Faktura kommer separat.   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyndigheten                 ...
Påminner om nedan Om vi inte hör något ifrån dig, så kommer vi att bortse från din begäran   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyn...
Dear Info Folkhälsomyndigheten, Thank you for your prompt reply and for providing it in a foreign language. Yours sincerely, Richard Hunt
Epost från Peet Tüll och Anders Tegnell
Response by The Public Health Agency of Sweden to Johan Andersson on .

Partially successful.

Hej, De e-postmeddelanden som har skickats till dig är de som finns förvarade på myndigheten och har lämnats ut i sin helhet. Med vänlig hälsning,...
Hej! Här kommer efterfrågat material. Med vänlig hälsning Kristina Pannel Arkivarie -----Ursprungligt meddelande----- Från: Elenor Weijmar [mailto:[...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?