Löner på titel i landet
Response by Swedish Fortifications Agency to Mr Peter on .

Successful.

Hej Peter,   Tack för din förfrågan om allmän handling – löner på titel i landet.   Handlingen bifogas i detta mail.   Med vänlig hälsning...
Upphandlingsplan
Response by Swedish Fortifications Agency to PublicInsight on .

Partially successful.

Härmed bekräftas er begäran om kopia på allmän handling.   Ni har begärt ut kopia på upphandlingsplan.   På Fortifikationsverket’s webbplats fi...
Hej, Bifogar årsredovisningarna för 2019 och 2020. Har skickat årsredovisningarna 2007-2020 fördelat i fyra mejl.   Åren 2012-2014 hade Fortifik...
Hej Elenor,   Här kommer den begärda arkivbeskrivningen.   Med vänlig hälsning Tobias Rydqvist Arkivarie ----------------------------------...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?