Swedish Customs

A public authority

3 requests
Ansvarig inom öppna data
Response by Swedish Customs to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej Axel Tullverkets verksamhet regleras i förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket och omfattar såväl fiskal verksamhet (tull, skatter...
Upphandlingsplan
Response by Swedish Customs to PublicInsight on .

Information not held.

Hej! Det finns ännu ingen fastställd upphandlingsplan att lämna ut. Tullverket annonserar upphandlingarna i Upphandlingssystemet TendSign. Med vänli...
Hej Elenor Du kan ta del av Tullverkets Arkivbeskrivningen och beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § OSL på Tullverkets hemsida, Bifogar...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?