Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Svenljunga municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej! Handlingarna du efterfrågar har vi inte efterfrågade format. Kommunens drift- och investeringsbudget finns på vår hemsida, i dokumentet "Verksa...
Till Svenljunga kommun, Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsva...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?