Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Sunne municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej! Länken till budgetdokument: https://sunne.se/globalassets/upload/forvaltning/ekonomi/ekonomi-2020/budget-2022-flerarsplan-2023-och-2024-antagen.p...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Sunne municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej Vår arkivarie är tillbaka från semestern den 24 augusti. Med vänlig hälsning Carina Westlund Registrator Sunne kommun 1. Kommunkansliet Kvarng...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?