Stockholm University

A public authority, also called SU

3 requests
Upphandlingsplan
Response by Stockholm University to PublicInsight on .

Information not held.

Hej,   Upphandlingsplanen är ett internt arbetsdokument och omfattas därmed inte av offentlighetsprincipen.   Vänliga hälsningar  __________...
Hej, I detta dokument på webben står om allmänna handlingar: Se kapitel 5.1. [1]Handbok i ärendehandläggning.pdf (su.se)  Arkivbeskrivningen bifog...
Hej, Din begäran har mottagits och har överlämnats till SU chefsarkivarie. Med vänlig hälsning Registrator Stockholms universitet 106 91 Stockholm...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?