Ansvarig öppna data
Response by The National Research Institute to Axel Magnusson on .

Successful.

Hej, Här kommer svar från Skolforskningsinstitutet. 1. Nej, men vi utreder frågan. Det kommer inte avsättas någon särskild budget för detta. 2. Ev...
Upphandlingsplan
Response by The National Research Institute to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Tack för ditt mejl. Skolforskningsinstitutet är en liten myndighet med totalt 15 anställda. Därför har vi inget behov av någon upphandlingsplan...
Hej, Här bifogas informationen ni efterfrågar. Med vänlig hälsning, Monica Odevik Monica Odevik Administratör Skolforskningsinstitutet Hemvärnsgat...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?