Kommunens gällande kontoplan för 2022
Response by Sandviken municipality to meja österberg on .

Awaiting classification.

Varsågod. Kto4 1000 1021 1031 1111 1112 1121 1131 1141 1142 1143 1151 1152 1153 1161 1171 1181 1199 1211 1221 1231 1241 1251 1261 1281 1291 1321 1322...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Sandviken municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej, Efterfrågade handlingar finns på kommunen hemsida. Se länk: [1]https://sandviken.se/kommunpolitik/ekonomi/budget.4.1ac5f13f95bb7061f7fff250.html...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Sandviken municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej! Vi har inga kommunala polisrapporter i Sandvikens kommunarkiv. Vi hänvisar till Riksarkivets avdelning Landsarkivet i Härnösand om de möjligen k...
Upphandlingsplan
Response by Sandviken municipality to PublicInsight on .

Successful.

Hej Bifogar upphandlingsplan, som du ser innehåller den en hel del preliminära uppgifter. Målet är dock att hålla det som står här. Med vänliga hälsni...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?