Gällande Kontoplaner 2022.
Response by Sala municipality to Marjam Yakoob on .

Successful.

Hej! Bifogar vår kontoplan här. Med Vänliga Hälsningar ------------------------------------ Sofia Högerberg Redovisningsekonom   0224-74 72 13, [e-p...
Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941
Response by Sala municipality to Christoph Andersson on .

Awaiting classification.

Hej! Jag har tittat i vårat kommunarkiv men kan inte se att vi har några polisrapporter. Det som fanns var bl a protokoll och räkenskaper. Via Nation...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Sala municipality to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej! Sala Kommuns budget för 2022 finns på vår hemsida i pdf se länken nedan. https://www.sala.se/resources//files/_Nystruktur/Ekonomi/Budget%20-%20st...
Upphandlingsplan
Response by Sala municipality to PublicInsight on .

Information not held.

Hej, Vi har ingen dylik lista i Sala kommun. Med vänliga hälsningar   Linda Malta Upphandlingschef Kommunstyrelsens förvaltning, Ekonomikontoret S...

Only requests made using handlingar.se are shown. ?